Vijesti

» Bogojavljenje – sv. Tri kralja

Bogojavljenje (grč. επιφάνεια “pojavak”, “objava”) je kršćanski blagdan kojim se slavi objava Boga čovječanstvu u ljudskom liku, u osobi Isusovoj, a obilježava se 6. siječnja. Počeci blagdana Slavlje ovog blagdana ima svoje početke u istočnim | » opširnije…

» Presveto Ime Isusovo

Presveto Ime Isusovo je blagdan posvećen Gospodinu Isusu. Ime Isus, hebrejski Je(ho)šua, nadjenuo je Bog Otac Svom utjelovljenom Sinu koji je rođen od Djevice Marije, a znači: “Bog je Spasitelj”. Sveti Pavao je kazao: “Ime | » opširnije…

» Marija Bogorodica

Na dan koji je u sadašnjem kalendaru stavljen kao PRVI, susrećemo više isprepletenih sadržaja: svetkovinu Bogorodice Marije, davanje imena Isusu, Nova godina, Dan mira. Liturgijski tekstovi govore o blagdanu pod imenom Natale Sanctae Mariae – | » opširnije…

» Sv. Silvestar I., papa

Sveti Silvestsar, papa – rodom je Rimljanin, proživio je progone kršćana za careva Aurelijana i Dioklecijana, ali je doživio i slobiodu kršćanstva po caru Konstantinu. Godinu dana nakon Milanskog edikta, to jest god. 314., izabran | » opširnije…

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV