Vijesti

» Marija Bogorodica

Na dan koji je u sadašnjem kalendaru stavljen kao PRVI, susrećemo više isprepletenih sadržaja: svetkovinu Bogorodice Marije, davanje imena Isusu, Nova godina, Dan mira. Liturgijski tekstovi govore o blagdanu pod imenom Natale Sanctae Mariae – | » opširnije…

» Sv. Silvestar I., papa

Sveti Silvestsar, papa – rodom je Rimljanin, proživio je progone kršćana za careva Aurelijana i Dioklecijana, ali je doživio i slobiodu kršćanstva po caru Konstantinu. Godinu dana nakon Milanskog edikta, to jest god. 314., izabran | » opširnije…

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV