Devetnica sv. Antunu Padovanskom (4. – 12. lipnja)

UVODNA MOLITVA

O slavni sveče sv. Ante, ti osobiti zaštitniče kršćanstva, ja, želeći te iz svega srca hvaliti i isprositi tvoj zagovor od Boga, kanim uz pomoć Božju na tvoju čast obaviti ovu devetodnevnu pobožnost, pohađati tvoj oltar i prisustvovati svetoj misi na slavu Božju i tvoju čast. Odlučujem da ću se za ove pobožnosti ispovjediti i pričestiti. Samo te molim, sv. Ante, da se udostojiš primiti ovu moju pobožnost i isprositi mi za dušu i tijelo od dragoga Boga potrebite milosti.

(Iza svakog dana izmoli se krunica i litanije svetom Antunu.)

PRVI DAN

O slavni sv. Ante, ti ljubitelju svih kreposti, čuj poniznu našu molbu i isprosi nam od Boga milost da postojano hodimo putem straha Gospodnjega. To te molimo za tvoju naklonost prema pobožnosti i svetosti kojom si od svoje mladosti blistao.

DRUGI DAN

O sveti Ante, ti uzore svetosti, izmoli nam stalnu mržnju na grijeh i goruću ljubav za krepošću. Molimo te po tvojem čeznuću za savršenošću kojom si se u redu svetog Franje među braćom odlikovao.

TREĆI DAN

O veliki Ante, Ti svjetlo Crkve, isprosi nam od Boga milost da svomu bližnjemu svijetlimo dobrim primjerom. To te molimo za tvoj kreposni život koji si Ti u redu svetog Franje provodio kao najljepši uzor svima.

ČETVRTI DAN

O revni slugo Marijin, revni štovatelju Isusa Krista, sveti Ante, užezi i u našem srcu ljubav prema Isusu i Mariji. Molimo te to za ono neopisivo veselje koje je osjetila tvoja duša dok je dijete Isus počivao na tvojim rukama.

PETI DAN

O sveti Ante ti si svjetlo nevjernika; isprosi nam od Boga milost da u svetoj vjeri ne kolebamo, nego da sveto Evanđelje uvijek neustrašivo branimo i po njegovoj božanskoj nauci živimo. Molimo te za ovo tvoje propovijedanje i čudo kojim si nevjernike priveo štovanju Presvetog Oltarskog Sakramenta.

ŠESTI DAN

O čudotvorni sveti Ante, ti oče sirota i nevoljnika, tebi izručujemo sve bijede i nevolje, čuvaj nas od pogibli duše i tijela. To te molimo za moć čudesa kojima te je Gospodin proslavio. Amen.

SEDMI DAN

O sveti Ante, hrabri pobjedniče svih napasti, izmoli nam jakost u napastima da tako ne bude za nas izgubijena dragocjena Krv božanskog Spasitelja. Isprosi nam u času smrti pomoć protiv svih navala zlobnog duha. Molimo te za onu pobjedu koju si često puta u životu, a osobito na času smrti nad neprijateljem izvojevao.

OSMI DAN

Sveti Ante, mučeniče željom, učini da budemo spremni radije krv svoju proliti za Isusa koji je radi nas umro nego da zanemarimo njegovu božansku nauku. Izmoli nam tu milost za onu vruću težnju koja te dan i noć vukla za mučeničkom smrću.

DEVETI DAN

O moćni zagovorniče kod Boga, sveti Ante, ti svjetlo i diko grada Padove, zauzmi se za nas, pomozi nam u svakoj bijedi i nevolji. Za to te molimo po onoj velikoj odlici koju ti je Bog udijelio kao nagradu za tvoje zasluge i izvrsne kreposti. Amen.

ZAKLJUČNA MOLITVA

Milostivo primi, o Bože moju prošnju i okruni moje smjerno pouzdanje koje stavljam u zasluge Isusove i zagovor svetog Ante; utješi moje ražalošćeno srce i milošću mi svojom pomozi u ovoj nevolji. Pokaži se na meni pravim pomoćnikom i spasiteljem, kao što te veličaju i slave bezbrojni koje si tako milostivo uslišao i iz njihove ih nevolje oslobodio.

I tebe, veliki prijatelju Božji, sveti Ante, ponovo molimo za tvoje vanredne milosti kojima si na zemlji svijetlio i kojima si nedokučivo blaženstvo u nebu postigao, te za onu svetu ljubav kojom si pobožno svoje srce često Bogu i Spasitelju predavao, da me svojim zagovorom u mojoj nevolji podupreš svojom moću koju ti je Bog dao, te mi od njega potrebitu milost isprosiš. Amen.

KRUNICA SV. ANTUNU PADOVANSKOM

Vjerovanje…

1. O slavni sveti Ante, tebi je sve moguće jer ti je Bog podijelio moć da uskrsuješ mrtve i probudiš naše duše iz nemarnosti na gorljivi kršćanski život.
Oče naš….Zdravo Marijo….Slava Ocu…

2. O dobri sveti Ante, tvoja se mudrost, u svetoj Crkvi na izvanredan način očitovala, zato rasvijetli naše duše svijetlošću nebeskih istina.
Oče naš..Zdravo Marijo..Slava Ocu…

3. O milostivi sveče, ti si uvijek pripravan da pomogneš svoje štovatelje u njihovim nevoljama, priteci i meni u pomoć u sadašnjoj nevolji.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu….

4. O silni sveti Ante, ti si već od mladosti naučio pobjeđivati paklenog neprijatelja, čuvaj i brani moju dušu, od njegovih napasti i nastojanja.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu….

5. O čisti sveti Ante, ti si se odlikovao lijepom krepošću,anđeoske čistoće, ne dopusti da se moja duša nikada ne zablati ružnim grijehom nečistoće.
Oče naš…Zdrava Marijo…Slava Ocu….

6. O nevini sveti Ante, nebeski liječniče, ti tolikim bolesnicima vraćaš zdravlje, ozdravi moju dušu od grijeha i zlih navika.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

7. O plemeniti sveti Ante,vjerni pratioče vodi moju dušu po uzburkanom moru ovog života i privedi je u luku vječnog Spasenja.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

8. O ljubljeni sveti Ante, ti si mnoge osuđenike oslobodio od njihove propasti, oslobodi moju dušu od veriga grijeha, da je pravda Božja ne osudi na vječnu propast.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

9. O pravi čudotvorče sveti Ante, ti znaš slomljene i zamrle udove opet oživjeti, ujedno oživi svete Crkve njezine udove koji su zamrli ili otpali radi svojih grijeha.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

10. O brižljivi sveti Ante, s pomoću tvog zagovora nalaze se izgubljene stvari, pomozi mi da nikad ne izgubim milosti i prijateljstvo Božje. Ako bi se to ipak dogodilo, pomozi mi da ih opet zadobijem.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

11. O mili sveti Ante, tebi se utječe mlado i staro, ti ih zagovaraš. Evo i ja nevoljnik, dolazim tebi da me uslišaš i pomogneš.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

12. O darežljivi sveti Ante, vidiš da mnoge pogibelji i zamke okružuju moju dušu, smjerno te zaklinjem da me od njih očuvaš i oslobodiš.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

13. O predragi sveti Ante, s prijedstolja slave svoje pogledaj na moju molitvu. Neka me milosrdni Otac nebeski usliši preko tvojega moćnoga zagovora.
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu..

LITANIJE Sv. ANTUNU PADOVANSKOM

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo Djevica,
Sveti Antune Padovanski,
Sveti Antune, miljeniče božanskoga Djeteta,
Sveti Antune, gorljivi apostole,
Sveti Antune, urese svoga svetog Reda,
Sveti Antune, diko svetoga Franje,
Sveti Antune, ljubitelju siromaštva,
Sveti Antune, učitelju pokornosti,
Sveti Antune, ogledalo odricanja i mrtvljenja,
Sveti Antune, ljiljane djevičanstva,
Sveti Antune, miomirisna posudo čistoće,
Sveti Antune, sjajna zvijezdo svetosti,
Sveti Antune, uzore ćudorednosti,
Sveti Antune, ognju ljubavi,
Sveti Antune, krasoto nebeska,
Sveti Antune, škrinjo zavjetna,
Sveti Antune, čuvaru božanskoga znanja,
Sveti Antune, trubljo evanđeoska,
Sveti Antune, stupe Crkve,
Sveti Antune, učitelju istine,
Sveti Antune, vjesniče milosti,
Sveti Antune, revnitelju duša,
Sveti Antune, utočište zapuštenih,
Sveti Antune, utjeho žalosnih,
Sveti Antune, uskrisitelju mrtvih,
Sveti Antune, iskorjenitelju opačina,
Sveti Antune, uzore kreposti,
Sveti Antune, kladivo krivovjeraca,
Sveti Antune, svjetlo nevjernika,
Sveti Antune, ispitatelju srdaca,
Sveti Antune, mučeniče željom,
Sveti Antune, trepete zlih duhova,
Sveti Antune, nalazniče izgubljenih stvari,
Sveti Antune, slavni čudotvorče,
Sveti Antune, sveče čitavoga svijeta,
Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas Gospodine.
Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od zasjeda đavolskih,
Od kuge, glada i rata,
Od smrti vječne,
Po zaslugama sv. Antuna,
Po gorućoj ljubavi njegovoj,
Po revnom propovijedanju njegovu,
Po želji njegovoj za mučeništvom,
Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći,
Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da te kao maleno djetešce primi u ruke svoje,
Na dan sudnji,
Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti, tebe molimo,
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, tebe molimo,
Da se dostojiš svetoga Antuna za zaštitnika i zagovornika nama darovati, tebe molimo,
Da se dostojiš po zaslugama svetoga Antuna pravo nam pokajanje, duboku poniznost i dar svetoga razmišljanja podijeliti, tebe molimo,
Da se dostojiš po zagovoru svetoga Antuna pomoći nas da đavla, svijet i tijelo uzmognemo potpuno nadvladati, tebe molimo,
Da se dostojiš sve one pomoći koji svetoga Antuna u svojim nevoljama zazivaju, tebe molimo,
Da se dostojiš uslišiti nas, tebe molimo,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

– Moli za nas sveti Antune.
– Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
 
Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antuna odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
Molitva sv. Antuna

“Gospodine Isuse, pogledaj svoju baštinu, koju si, da ne umre bez traga, želio potvrditi za svoju djecu svojom krvlju, i daj joj da s povjerenjem naviješta Tvoju riječ. Ne zapusti živote svojih siromaha koje si ti spasio i koji nemaju nikakve baštine, osim samog Tebe. Podupri ih Gospodine, moću svoje palice, jer su to Tvoji siromasi. Vodi ih, ne zapusti ih, da ne bi bez Tebe ostavili pravi put, već radije ih vodi sve do konca, da bi, živeći u Tebi, svom uzoru, mogli dospjeti k Tebi svom cilju.” Amen.

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV