Vijesti

» Sv. Andrija, apostol

Apostol Andrija brat je apostola Šimuna Petra. Njih su dvojica bili ribari na Genezaretskom jezeru, a živjeli su u Kafarnaumu. Prema evanđeoskim izvještajima, Andrija je bio prvi od apostola kojega je Isus pozvao, pa ga | » opširnije…

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV