Arhiva | Svetkovine i sveci

» Sv. Pio V., papa

Tridentski je sabor u povijesti Crkve bio jedan od najvećih sabora. To danas s ozbiljnim i objektivnim povjesničarima možemo mirne duše reći. Naša se tvrdnja temelji na učincima i plodovima koji su iz toga sabora | » opširnije…

» Sv. Juraj mučenik

Sveti Juraj (lat. GEORGIUS, grč. GEORGIOS), suzaštitnik naše Župe, jedan je od najslavnijih kršćanskih mučenika Istočne i Zapadne crkve. Njegovo štovanje rasprostranjeno je diljem Europe, a neke ga države štuju kao svoga sveca zaštitnika. Sveti | » opširnije…

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV