Križni put

2.4.2010. Mađarevo

Mladi Varaždinsko-topličkog dekanata sa svojim župnicima su organizirali Križni put u župnom parku u 16 sati.
Sv. Misa bila je u 18 sati u župnoj Crkvi u Mađarevu na kojoj su Apostoli mira predvodili pjevanje.

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV