Sv. Florijan

Sv. Florijan – Cvjetan – Cvjetko – Cvitan (umro 30.4.) se slavi 4. svibnja. Zaštitnik je vatrogasaca i pomoćnik i zagovornik u opasnostima požara.

Bio je rimski časnik i živio je na terenu današnje Austrije, za vrijeme Dioklecijana. Akvilinije upravitelj je htio počistiti vojsku od kršćana i tako započeo. Naišli su na Florijana i subraću i na upit što traže, odgovorili su da traže kršćane. On nije nijekao, već je priznao da je i on kršćanin. Njegovi bivši kolege pod oružjem ga privode i optužuju.

Tužitelju je rekao da ako ga zapali da će uzaći u nebo u plamenu, pa su ga zato mučili drugačije.
Mučili su ga i izranjavali i na koncu vezali veliki kamen oko vrata i bacili ga s mosta rijeke Emms, gdje se ulijeva u Dunav. Tu se udušio. Poslije je njegovo tijelo izvukla jedan pobožna žena i pokopala dostojanstveno. Relikvije mu se danas čuvaju blizu Linca.Zaštitnik je vatrogasaca i svih onih koji čuvaju svoje i tuđe blago od vatre.

 Izvor: www.frafranjomabic.info

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV