Molitva i litanije bl. Mariji Propetog Petković

Vjerni Oče, u svojem neizmjernom Milosrđu htio si, da Krist za nas trpi sramotu križa, da nas Njegovom sinovskom poslušnošću oslobodiš od vlasti Zloga. Udijeli nam da iskusimo žarku ljubav prema Kristu i Crkvi, koja je obilježila život i djela Tvoje Službenice Marije od Propetog Isusa. Dopusti nam, da se radujemo plodovima Milosti koji izviru iz drveta Spasiteljeva slavnog križa, da mognemo zajedno sudjelovati u Tvojoj vječnoj slavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Blažena Marijo Propetoga, kćeri milosrđa vječnoga Oca, moli za nas!
Blažena Marijo Propetoga, istinski znaku Ljubavi Božje
Blažena Marijo Propetoga, zahvalna primateljice poticaja Božjih
Blažena Marijo Propetoga, ustrajna moliteljice blagoslova s Neba
Blažena Marijo Propetoga, ponizna sljedbenice Jaganjca Božjega
Blažena Marijo Propetoga, poučljiva slušateljice Dobroga Pastira
Blažena Marijo Propetoga, ožarena ognjem Božanskoga Srca
Blažena Marijo Propetoga, sabrana u motrenju Isusove muke
Blažena Marijo Propetoga, duhom zagledana u Kristove rane
Blažena Marijo Propetoga, srcem sjedinjena s Propetim Kristom
Blažena Marijo Propetoga, radosna vjesnice Krista uskrsloga
Blažena Marijo Propetoga, goruća svjetiljko euharistijskoga otajstva
Blažena Marijo Propetoga, neumorna klanjateljice vječnoga Kralja
Blažena Marijo Propetoga, nadahnuta ljubavlju Duha Presvetoga
Blažena Marijo Propetoga, obdarena darovima Duha Životvorca
Blažena Marijo Propetoga, ponizna štovateljice Presvete Bogorodice
Blažena Marijo Propetoga, revna moliteljice svete krunice
Blažena Marijo Propetoga, marljiva učenice Božje Riječi
Blažena Marijo Propetoga, djelotvorna glasnice svetoga evanđelja
Blažena Marijo Propetoga, vjerna sljedbenice svetoga oca Franje
Blažena Marijo Propetoga, kćeri poslušna Papi i drugim pastirima Crkve
Blažena Marijo Propetoga, dosljedna u vršenju evanđeoskih zavjeta
Blažena Marijo Propetoga, ustrajna u širenju mira i dobra
Blažena Marijo Propetoga, dosjetljiva u ljubavi za siromahe u svijetu
Blažena Marijo Propetoga, brižljiva majko djece i siročadi
Blažena Marijo Propetoga, istinski zauzeta za potrebe malenih
Blažena Marijo Propetoga, odvjetnice nevoljnih i vapijućih
Blažena Marijo Propetoga, strpljiva njegovateljice bolesnih
Blažena Marijo Propetoga, razborita odgojiteljice majki
Blažena Marijo Propetoga, moliteljice i učiteljice duhovnih zvanja
Blažena Marijo Propetoga, gorljiva u odricanju od svijeta
Blažena Marijo Propetoga, zaljubljena u posvećeni život
Blažena Marijo Propetoga, osnažena postom i molitvom
Blažena Marijo Propetoga, hrabra nositeljice križa bolesti
Blažena Marijo Propetoga, misionarko praštanja i pomirenja
Blažena Marijo Propetoga, duhovni uresu svoje domovine
Blažena Marijo Propetoga, blaga majko Družbe Kćeri Milosrđa
Blažena Marijo Propetoga, odsjaju nade u život vječni

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Isuse!

Moli za nas, Blažena Marijo Propetoga Isusa!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:

Oče Sveti, Bože Milosrđa,
koji si blaženu Mariju Petković pozvao
da postane živa slika tvoga Propetoga Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
usliši naše smjerne molitve
i blagoslovi trud našega života,
da bismo vođeni Duhom tvoje ljubavi,
po uzoru na blaženu Majku Mariju,
mogli radosno živjeti Evanđelje,
nasljedujući Djevicu Mariju
i serafskoga Oca Franju,
po Kristu Gospodinu našemu.
Amen.

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV