Molitva Bezgrešnom začeću

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja,
tvojem Bezgrješnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće:
svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo.

Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada,
sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva,
za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti
dostojno mojega krsnoga posvećenja
da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!
Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja
volja Božja!

Amen

Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV