Križni put sa sv. Josipom

I.

Sv. Josipe, Ti si također rekao svoj “Da” Božjoj volji kada Ti je anđeo navijestio začeće Spasiteljevo u prečistoj utrobi Tvoje Supruge Marije.—U pomoć nam priteci da i mi uvijek spremni budemo prihvatiti Božju volju, bez obzira na posljedice. – Sv. Josipe, čuvaru Spasiteljev, moli za nas!

II.

Ti si strpljivo nosio teret brige za Svetu obitelj u teškim vremenima i prilikama, sve zbog Tvoje velike ljubavi prema Isusu i Mariji.  Pomozi nam da i mi strpljivo nosimo svoj svakodnevni križ, očitovajući tako svoju ljubav prema Tebi i prema svome narodu. – Sv. Josipe, poglavaru Svete obitelji, moli za nas!

III.

Sv. Josipe, Tvoja poniznost opetovano je opisana u Svetome pismu, osobito u Tvome prihvaćanju skromne okoline pri rođenju Isusovom u Betlehemu. Daj da i mi slijedimo Tvoju i Isusovu poniznost, prihvaćajući okolnosti svoga života bez i najmanjega mrmljanja. –  Sv. Josipe ponizni, moli za nas!

IV.

Sv. Josipe, Ti si nazočan bio kad je starac Šimun Mariji prorekao da će joj mač boli srce probosti. Ti nisi mogao od Nje taj mač otkloniti, premda je, bez ikakve dvojbe, Tvoje srce trpjelo.  Štiti nas da i mi svojoj rodbini i prijateljima mognemo u pomoć priskočiti kad oni trpe da, pomažući im koliko god je u našoj moći, ipak njih nikada bez križa ne ostavimo. –  Sv. Josipe, prečisti supruže Marijin, moli za nas!

V.

Sv. Josipe, Tvoje poslanje je bilo Isusu u Misiji spasenja svijeta pomagati, osobito ostajući vjeran Tvojim svakodnevnim dužnostima  i odgovornostima muža i oca.  Kao Zaštitnik i Pokrovitelj svete Crkve Ti i danas Isusu pomažeš.  Zagovaraj nas zato u nebu, da i mi mognemo Gospodu Isusu u Njegovoj Misiji pomagati, ostajući vjerni svojim svakodnevnim dužnostima. – Sv. Josipe, urese života domaćega, moli za nas!

VI.

Sv. Josipe, Ti si veliku ljubav i pomoć prema Mariji u Njezinim potrebama pokazao kada je Ona noseća bila.  Ti se nisi obazirao na moguće socijalne i vjerske posljedice, uvodeći Nju u kuću svoju, vec, naprotiv, Ti si svaku priliku tražio da Njoj u potrebama pomogneš i da Nju ljubiš svim srcem i svom dušom svojom. – Sv. Josipe, čuvaru Djevice, moli za nas!

VII.

Sv. Josipe, Ti si veliku strpljivost pokazao, nastojeći upoznati Božju volju što se tiče blagoslovljenog stanja Marijina. Dapače, kad si odlučio da Nju potajno otpustiš i kad si po anđelovu navještenju za preuzvišenu Tajnu doznao, Ti se tužio ni srdio nisi, već si strpljivo promjenu prvašnjega plana prihvatio jer to je Božja volja bila.  Daj da i mi u svome životu budemo poput Tebe strpljivi. – Sv. Josipe, uzore strpljivosti, moli za nas!

VIII.

Sv. Josipe, mi Te zazivamo  Pomoćnikom ugroženih.  Mi nikada nismo ugroženiji nego kada prestanemo pokoru za svoje grijehe činiti.  Utječi se Bogu za nas da utjehu nađemo u Božjemu milosrđu i oproštenju koja On daje onima koji se od grijeha k Njemu obraćaju i u Njega ufaju. –  Sv. Josipe Pomočniče ugroženih, moli za nas!

IX.

Sv. Josipe, Tvoja strpljivost bila je očita kad si bio suočen s velikom pogibelji bijega u Egipat od Kralja Heroda te onda, unatoč prisutnosti njegova sina, pogibeljan je bio čak i Tvoj povratak u Nazaret.  Nedvojbeno, ta putovanja bila su odveć zahtjevna za Tebe, Mariju i Isusa, ali Ti si ipak put nastavio dok na od Boga određeno odredište nisi napokon stigao.  Zagovaraj nas kod Boga, da i mi na putu svoga života ustrajemo i ne dopusti da pogibelji i poteškoće, na koje cemo  na putu prema nebeskoj nagradi naići, nas od vječnog odredišta odvrate. – Sv. Josipe jaki I strpljivi, moli za nas!

X.

Sv. Josipe, Ti si kao svjedok nazočan bio pri Isusovom rođenju u krajnjem siromaštvu.  Ti si sudionik bio toga siromaštva i u Betlehemu i u Nazaretu.  Pomozi nam da cijenimo vrijednost odricanja od prolaznih stvari ovog svijeta i da srca svoja usredotočimo na stvari koje navijek traju. – Sv. Josipe, ljubitelju siromaštva, moli za nas!

XI.

Sv. Josipe,  Ti koji si svjedok bio prolijevanja Krvi Spasiteljeve na Njegovom obrezovanju, pomozi nam da uvijek častimo i velikim bogatstvom smatramo cijenu koju je Isus za oproštenje grijeha platio i tako nas  poziva da u kraljevstvu nebeskom na vijeke vjekova živimo. –  Sv. Josipe vjerni čuvaru Spasiteljev, moli za nas!

XII.

Sv. Josipe, Ti si smrt iskusio u nazočnosti Otkupitelja i Marije Otkupiteljeve Majke.  Zato Te kao Zaštitnika umirućih i Zagovornika sretne smrti zazivamo.  Utjeci se Bogu za nas, da smrt iskusimo onakvom kakva je ona u stvari – ulazak u vječni zivot i u sreću nebeskog kraljevstva. –  Sv. Josipe, Zaštitniče umirućih, moli za nas!

XIII.

Sv. Josipe, Ti si skupa s Marijom Tvojom Suprugom, prvi vjerovao u Plan spasenja koje je Bog po svome Sinu ostvario.  Ovaj dar spasenja postići mogu svi oni koji vjeruju da Isus Krist moć ima smrt životom svladati.  Pomozi sve nas koji u svojoj vjeri kolebamo da čvrsti i jaki budemo u svojoj vjeri u život koji kroz svu vječnost traje. – Sv. Josipe poslušni i vjerni, moli za nas!

XIV.

Sv. Josipe Šutljivi, Ti si svoj život na zemlji proveo u tihoj i skrivenoj poslušnosti Planu Bozjemu.  Nijedna Tvoja riječ nije u Svetom pismu zabilježena jer Ti nisi svoju prisutnost riječima isticao.  Ti si u nebu ipak prvi iza Tvoje Supruge Marije.  Pomozi nam da cijenimo vrijednost i ljepotu šutljivosti kojom u svojem životu postajemo svjesniji Božje prisutnosti te spremniji čuti i odgovoriti pozivu Njegovom. – Sv. Josipe, Pokrovitelju i Zaštitniče Crkve Katoličke, moli za nas!

Izvor: amac.hrvati-amac.com

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV