Devetnica sv. Augustinu (19. – 27. kolovoza)

Uvodna molitva

Za sebe si nas stvorio Bože, i nemirno je srce naše, dok se ne smiri u tebi. Molimo te blagoslovi nas u našoj potrazi za tobom kako bi mogao živjeti u našim životima i voditi nas.

Tražeći Te daj da budemo vjerni tebi Bože, vjerni Kristu, našem Gospodinu i Spasitelju, I vjerni Crkvi I njenim učenjima u pozivu kojeg smo odabrali živjeti I služiti ti.
O sv Augustine divan u svojoj mudrosti I čudesima, Isus ti se objavio kao malo Dijete i povjerio ti tajne presvetoga trojstva. isprosi mi milosti koje molim od svega srca.
Ti koji si bio milosrdan prema sirotim grešnicima, iako nedostojan, ali na slavu Božju isprosi mi milost koju te molim ….

Molitva sv. Augustina

Gospodine Isuse, dozvoli da se upoznam i poznajem sebe,
I da ne žudim ni za čim osim za Tobom.
Daj da mrzim sebe i volim Tebe.
Dozvoli da radim sve za Tebe.
Dozvoli da ponizim sebe i uzvisim Tebe.
Neka umrem u sebi i živim u Tebi.
Daj da prihvatim štogod se dogodilo kao da je od Tebe.
Daj da zaboravim sebe i slijedim Tebe,
I da uvijek žudim za Tobom,
Daj da poletim iz sebe i nađem spas u Tebi,
Kako bih zaslužio da budem obranjen po Tebi.
Daj mi strah Božji, kako bih strahovao Tebi,
I da budem među onima koji si Ti izabrao.
Neka ne vjerujem sebi, nego neka je svo moje povjerenje u Tebi.
Dozvoli mi da Te budem voljan poslušati,
Budi mi jedina sigurnost u životu,
I dozvoli da budem siromašan zbog Tebe.
Pogledaj me kako bih Te ja mogao voljeti.
Pozovi me kako bih Te mogao vidjeti,
I kako bih se uvijek mogao radovati u Tebi. Amen

Molitva svetom Augustinu

Sv. Augustine, obraćen si od zlog života po milosti Božjoj, te si ga po istoj zavolio svim srcem. Nauči nas da se izdignemo iznad naših sebičnih I zlih želja. Pomozi nam da svoja srca okrenemo prema Bogu I svaki dan da živimo u ljubavi prema svojim bližnjima. Pokaži nam kako da budemo milosrdni, kako da volimo I pomažemo sve ljude u potrebi.

Gospodine ispuni naša srca glađu za tvojom Riječi. Po zagovoru sv. Augustina, nauči nas da Tvoju riječ primamo sa poštovanjem I s ljubavlju vršimo Tvoje zapovijedi. To te molimo po Kristu gospodinu našemu. Amen.

Litanije sv. Augustinu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Majko Božja,
Djevice djevica,

Sv. oče Augustine, Moli za nas!
Sv. Augustine, primjeru raskajane duše,
Sv. Augustine, sine suza tvoje majke Monike,
Sv. Augustine, svjetlo učitelja,
Sv. Augustine, istrebitelju hereze,
Sv. Augustine, čuveni protivniče neprijatelja svete crkve,
Sv. Augustine, stupu prave vjere,
Sv. Augustine, lađo Božanske mudrosti,
Sv. Augustine, pravi primjeru apostolskog života,
Sv. Augustine, čije je srce zapaljeno ljubavlju Božjom,
Sv. Augustine, ponizni I milosrdni oče,
Sv. Augustine, revni propovjedniče Božje Riječi,
Sv. Augustine, prosvijetljeni proučavatelju svetog Pisma,
Sv. Augustine, ukrasu biskupa,
Sv. Augustine, svjetlo istinske vjere,
Sv. Augustine, plemeniti branitelju svete crkve,
Sv. Augustine, navjestitelju slave Božje,
Sv. Augustine, sveto drvo kuće Božje,
Sv. Augustine, neumorni štovatelju Presvetog Trojstva,
Sv. Augustine, neiscrpivi izvore kršćanske riječi,
Sv. Augustine, sjaju svetosti,
Sv. Augustine, uzore svih kreposti,
Sv. Augustine, utjeho žalosnih,
Sv. Augustine, tješitelju zapuštenih,
Sv. Augustine, prijatelju I pomoćniče siromašnih,
Sv. Augustine, naš oče,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!
Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!

Pomolimo se:

O Bože, koji si sv. Augustinu objavio tajne svoje mudrosti i zapalio u njegovom srcu plamen božanske ljubavi, podari nam da u miru prođemo sve oluje ovoga života i sigurno stignemo u Tvoje kraljevstvo koje si nam obećao.
Po Kristu Gospodinu našemu.Amen.

1. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

Sv. Augustine nježni i mudri sveče tvoja ljubav za Boga i milosrđe za njegova stvorenja učinili su te dostojnim mudrosti i milosti. Činio si čudesa samo jednom rječju za potrebite i nevoljne.
Ohrabren ovum spoznajom utječem ti se I ja u svojoj nevolji … Iako moja molitva nmožda zahtijeva čudesa, ti si pak svetac čudesa.
O ljubljeni sveti Augustine čije je srce uvijek bilo puno suosjećanja za bližnje, šapni malom Isusu koji ti je toliko volio pričati o svetom Trojstvu, moju potrebu, i moje srce će ti uvijek biti zahvalno.

Oče naš…. Zdravo Marijo… Slava Ocu…..

Sv. Augustine moli za nas!

Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu……..

2. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

O tvorče čudesa sv Augustine, sjeti se kako još nikoga nisi odbio koji se tebi u nevolji utekao. Pun živog povjerenja utječem ti se o ljubljeni prijatelju malog Isusa.
O veliki propovjedniče ne prezri moje molitve već ih iznesi pred prijestolje Svevišnjeg i usliši što te molim ovom devetnicom…..

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

Sv. Augustine moli za nas!

Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu……..

3. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

O sv Augustine po čijem su raskajanom srcu otkrivene tajne presvetoga Trojstva molim te da milostivo svrneš pogled na mene.
O slavni Augustine rođen pod zaštitom Bezgrešne na blagdan njezina uznesenja na nebo i sada tako moćan u nebu molim te da posreduješ za mene milost …
O veliki čudotvorče posreduj za mene da moja molitva bude uslišana …

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

Sv. Augustine moli za nas!
Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu……..

4. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

Pozdravljamo te i častimo o moćni pomoćniče sv Augustine. Kršćanski puk s povjerenjem ti se utječe i kuša tvoje nježno milosrđe, mudrost i pomoć u tolikim nevoljama i potrebama, što me ohrabruje da ti se i ja uteknem u ovim mojim nevoljama ovom devetnicom i molim za milost…

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

Sv. Augustine moli za nas!
Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu……..

5. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

Pozdravljam te ukrasu I slavo kršćanstva. Pozdravljam te veliki sveče, kerube mudrosti i serafe božanske ljubavi.
Radujem se milostima kojima te Gospodin obdario. U poniznosti I povjerenju molim te da mi pomogneš jer znam da te Bog obdario milosrđem ali I moću.
Molim te po ljubavi koji imaš za maloga Isusa, po razgovorima koje ste vodili o otajstvu Presvetoga Trojstva od kojega tražim milost…

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

Sv. Augustine moli za nas!
Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu……..

6. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

Sveti Augustine, izabran od Boga da propovijedaš Njegovu riječ, Od Njega si primio mudrost koja te učinila poznatim kroz stoljeća.
Isprosi mi od Boga milost da živim po volji Njegovoj da ga s tobom jednom mognem slaviti za sve vjekove.
Molim te sveti Augustine izmoli mi milost koju te molim ovum devetnicom…

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

Sv. Augustine moli za nas!
Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu…….

7. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

Prvače vjere Kristove, presveti Augustine, slavan po svojoj mudrosti,
Izmoli mi od Gospodina milost koju te molim ovum devetnicom…
O sveti Augustine ljubazan prema onima koji te zazivaju isprosi mi što molim.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu
Sv. Augustine moli za nas!
Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu……..

8. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

Sveti Augustine pokazao si se toliko moćnim svojim svetim zagovorom, nježnim I milosrdnim za sve one koji te zazivaju u svojim nevoljama.
Molim te poniznog i iskrenog srca da me uzmeš pod svoju zaštitu i da mi isprosiš pomoć u mojoj sadašnjoj potrebi…
Preporuči moje molitve milosrdnoj Kraljici neba, da može moje molitve iznijeti pred prijestolje svoga Sina.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

Sv. Augustine moli za nas!
Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu……..

9. dan

Uvodna molitva… molitva svetog Augustina….

Slugo Marijin, slavo crkve, moli za našeg svetog Oca, biskupe, svećenike, za crkvene redove (zajednice), da svojom pobožnom revnošću I apostolskim predanjem budu ujedinjeni u vjeri na veću slavu Božju.
Sv Augustine pomoćniče svih koji te zazivaju posreduj za mene pred prijestoljem Svevišnjeg I izmoli milost za koju vapim u ovoj devetnici…

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

Sv. Augustine moli za nas!
Molitva svetom Augustinu……Litanije svetom Augustinu……..

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV