Sv. Klement I., papa i mučenik

Klement Rimski bio je treći nasljednik svetog Petra kao biskup Rima i nositelj nadpastirske službe u Crkvi. Prije njega Crkvu su vodili Lino i Anaklet. Godine Klementove službe bile su od 92. do 101. Prema Tertulijanu sv. Petar je sam posvetio Klementa za nasljednika. No, time počinju razna pitanja.

U poslanici Filipljanima (Fil 4,3) sv. Pavao spominje nekog Klementa. Je li taj Klement kasnije postao papa? Je li on napisao poslanicu Hebrejima? Tako su mislili Euzebije i Origen. Je li Klement bio princ carske kuće Flavijevaca? Je li on identičan s konzulom Flaviusom Klementom, koga je car Domicijan dao ubiti, kako to navode pseudo napisi? S puno poštovanja navode Origen i Irenej jednog apostolskog učenika, čak apostola Klementa iz Aleksandrije. Što je s crkvom podignutom blizu amfiteatra Flavijevaca i blizu Koloseuma? Ona je prije bila kuća Flavijevaca, a postala grobnom crkvom sv. Klementa. Je li samo legenda da je papa Klement protjeran na Crno More? Apostol Slavena sv. Ćiril donio je relikvije sv. Klementa s Krima u Rim u crkvu sv. Klementa. I sam je Ćiril u toj crkvi pokopan. To su sve pitanja za pitanjem o sv. Klementu.

Međutim, sasvim je sigurno da je papa Klement napisao između 93. i 97. pismo kršćanskoj zajednici u Korint. To je pismo dragocjen dokument o sv. Klementu. Toliko je prožeto duhovnošću da su ga neki htjeli staviti u Sveto pismo. Narod se u Korintu pobunio protiv svog svećenstva i svrgao ga s dužnosti. Klement im piše poslanicu i govori o svećenstvu, o jedinstvu i o hijerarhiji. Traži ponovno uspostavljanje svećenstva na svećeničku dužnost.
Ova je poslanica veoma važna za cijelu Crkvu i za sva vremena. Zato je stavljena u časoslov da nas i danas opominje na zajedništvo u
Crkvi, na međusobnu ljubav i poštivanje vjernika i svećenika. Svećenici trebaju služiti svome puku, a puk treba poštivati rad svojih svećenika i pomagati taj rad.

Izvor: www.samostan-imotski.hr

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV