Sv. Filip i Jakov, apostoli

Sveti Filip jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

U Novom zavjetu, Filip se spominje više puta, najviše u Evanđelju po Ivanu. Isus je našao Filipa u Galileji i rekao mu: “Pođi za mnom (Iv 1,43)”, što je i učinio. Filip je bio iz grada Betsaide, odakle su bili i apostoli Petar i Andrija. Bio je prijatelj Ivana apostola i evanđeliste s kojim je skupa pripadao učeničkom krugu Ivana Krstitelja.

Filip je Nathanielu poručio, da je Isus obećani Mesija: “Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta” (Iv 1,45).

Kasnije se spominje, kako su neki Grci tražili Isusa i Filip ih je odveo. Za vrijeme Posljednje večere, zamolio je Isusa: ‘Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je! (Iv 14,8)’, nakon čega je Isus objasnio jedinstvo Boga Oca i Boga Sina.

O Filipu se može naći u nekim kršćanskim spisima. Prema tradiciji naučavao je Evanđelje sa svojom sestrom Miriamne i s apostol Bartolomejem u Grčkoj, Frigiji i Siriji. Bio je oženjen i imao je tri kćeri. Posljednje godine života proveo je u Hierapolisu. Prokonzulova žena je prešla na kršćanstvo i ozdravila nakon susreta s Filipom. Zbog toga su mučeni apostoli Filip i Bartolomej te Filipova sestra Miriamne. Apostoli su razapeti na križ s nogama prema gore. Filip je propovijedao s križa i narod je oslobodio Bartolomeja, a Filipa je inzistirao da njega ostave i tako je umro na križu. Filipove kćeri su nastavile naučavati.

Jakov (mlađi) Alfejev jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

Njega se naziva Jakov mlađi, da bi ga se razlikovalo od Jakova Zebedejeva (starijeg), također apostola. U Novom zavjetu tri puta se spominje i Jakov Mlađi (Mk 15,40; 16,1; Mt 27,56). Sveti Pavao u Poslanici Galaćanima spominje ga kao jednu od najuglednijih ličnosti prve Crkve, dok se u Djelima apostolskim ističe kao jeruzalemski biskup.

Prema tradiciji umro je mučeničkom smrću u Egiptu ili u Jeruzalemu pribijanjem na križ, nakon što je naviještao Evanđelje. Njegov simbol na slikama je pila, jer se smatra da mu je nakon smrti tijelo prepiljeno. Spomendan mu je 3. svibnja zajedno sa sv. Filipom. U Hrvatskoj postoji mjesto Sveti Filip i Jakov, u kojem se nalazila istoimena crkva iz 13. stoljeća.

Izvor: zupa-cernik.hr

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV