Molitva sv. Matiji apostolu za pomoć u financijskim nevoljama

Presveta Djevice Marijo, molim te, zamoli Svog Božanskog Sina, Gospodina Našega, Isusa Krista, da dopusti svetom Matiji, apostolu, da nam pomogne u našim financijskim nevoljama i da nam usliša ovu našu molbu:

Dragi Sveti Matija, apostole Isusa Krista, usrdno te molimo, pomozi nam u našim nevoljama, pomozi nam podmiriti sve naše obaveze, platiti dugove i podmiriti sve naše svakodnevne potrebe.

Mi znamo da nismo gospodari dobara koja nam je Bog dao i povjerio na upravljanje, nego samo upravitelji tih dobara, ali te usrdno molimo, da nam pomogneš sačuvati sve što posjedujemo, tako da nam to ne unište zli pakleni duhovi u svojem bijesnom jurišu i u svojem napadu. To te molimo po Gospodinu Našem, Isusu Kristu.

Amen.

Hvala ti Sveti Matija! Na tu nakanu prikazujemo ti:
1 Oče naš, 3 Zdravo Marijo i 1 Slava Ocu…

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV