Vijesti

» Sv. Pio V., papa

Tridentski je sabor u povijesti Crkve bio jedan od najvećih sabora. To danas s ozbiljnim i objektivnim povjesničarima možemo mirne duše reći. Naša se tvrdnja temelji na učincima i plodovima koji su iz toga sabora | » opširnije…

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV