Devetnica sv. Ivanu Mariji Vianneyu, župniku arškom (27. srpnja – 4. kolovoza)

27. SRPNJA: GORLJIVA VJERA

(1. dan)

Sveti Ivane Marija Baptist Vianney-u, rodila te je duboko religiozna majka; od nje si primio svetu vjeru; naučio si ljubiti Boga i moliti. Kao dječak, često si klečao pred Marijinim kipom. Tvoja duša je nadnaravno nošena k Višim stvarima. Usprkos visokoj cijeni, odazvao si se svome pozivu!

Morao si se boriti s mnogim preprekama i protivštinama i morao si trpjeti da postaneš savršen svećenik kakav si i bio. Međutim, tvoj te je dubok osjećaj za vjeru podupirao u svim ovim bitkama. O veliki Sveče, poznaješ čežnju moje duše; želio bih bolje služiti Bogu; od njega sam primio brojna dobra. U tom mi smislu priskrbi veću hrabrost i osobito dubinu vjere.

Mnoge moje misli, riječi i djela beskorisni su za moje posvećenje i spasenje, jer ovaj nadnaravni duh ne potiče moj život. Pomozi mi da u budućnosti budem bolji. Sveti Župniče Arški, uzdam se u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice, posebice za …   (tiho spomenite svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

28. SRPNJA: POTPUNO POUZDANJE U BOGA

(2. dan)

Sveti Ivane Marija Baptist Vianney-u, koliko su se ljudi uzdavali u tvoje molitve! Nisi mogao napustiti svoj stari župni dvor, ni svoju skromnu crkvu a da te nisu okružile vapijuće duše, koje su te prizivale kao što bi prizivale i samog Isusa tijekom Njegova zemaljskog života. A ti si im, o dobri sveče, ulijevao nadu svojim riječima, prepunim ljubavi prema Bogu.

Ti, koji si uvijek potpuno računao na srce Božje, priskrbi mi duboko sinovsko povjerenje u Njegovu providnost. Kao što nada u božanska dobra ispunjava moje srce, udijeli mi hrabrost i pomozi mi uvijek slušti Božje zapovijedi.

Sveti Župniče Arški, vjerujem u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice, osobito za … (spomenite tiho svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

29. SRPNJA: PRAVA LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU

(3. dan)

Sveti Ivane Marija Baptist Vianney-u, zbog svoje ljubavi prema Bogu, pokazao si veliku ljubav prema svom bližnjem. Nisi mogao propovijedati o Ljubavi Božjoj bez vrelih suza ljubavi. Tijekom tvojih zadnjih godina činilo se kao da nisi mogao govoriti ni o čemu drugom, niti živjeti i za što drugo. Beskrajno si se žrtvovao za svoga bližnjega tješeći ga, odrješujući ga od grijeha i posvećujući ga u granicama svojih mogućnosti.

Tvoja me ljubav nadahnjuje na sve veću ljubav prema Bogu, na ljubav koja se više izražava riječima nego djelima. Pomozi mi velikodušno ljubiti moga bližnjega kao što ga i Krist ljubi.

Sveti Župniče Arški, uzdajem se u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice osobito za … (tiho spomeni svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

 30. SRPNJA: STRAHOTA GRIJEHA

(4. dan)

Sveti Ivane Marija Baptist Vianney-u, bio si toliko nepopustljiv prema grijehu, a opet pun sućuti i tako spreman prihvatiti grješnika. Dolazim ti danas kao da si još uvijek živ, kao da klečim pred tvojim stopalima i kao da me možeš čuti. Nagni se prema meni, poslušaj pokajnika, koji se uzda da ćeš imati sluha za njegove slabosti i bijedna nedjela.

Svećeniče Gospodnji, neumorni Ispovjedatelju, učini da se užasavam grijeha. Želio si da Najprije izbjegavamo priliku na grijeh. Želim prihvatiti tvoj savjet i odlučiti slijedeće: prekidam s lošim navikama i izbjegavam opasne situacije koje lako navode na grijeh. Pomozi mi danas ispitati savijest.

Sveti Župniče Arški, uzdajem se u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice osobito za … (tiho spomeni svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

 31. SRPNJA: ISPOVJEDNIK DUŠA

(5. dan)

O Sveti Župniče Arški, znaš koliko je dobra ispovijed važna za kršćanski život. Ona je trebala priskrbiti sretne plodove milijunima duša koje si primao u neudobnoj ispovjedaonici poput zatvora, ponekad i 15-16 sati dnevno.

Pokušat ću razviti naviku čestog ispovijedanja, svaki se puta dobro pripremiti na nj i uvijek se silno pokajati za svoje grijehe; da uzmognem osigurati milost konačnog ustrajanja ali i posvećenja svoje duše. Moli ovu milost za mene.

Sveti Župniče Arški, uzdajem se u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice osobito za … (tiho spomeni svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

 1. KOLOVOZA: STVARNA PRISUTNOST

(6. dan)

O Sveti Župniče Arški, čija je jedina utjeha u ovomu svijetu bila stvarna prisutnost Isusa u Svetohraništu, nisi li s velikom radošću dijelio euharistiju hodočasnicima koji su te posjećivali? Odbio si dati svetu pričest dušama koje su se odbijale mijenjati, ali si dušama dobre volje širom otvarao vrata euharistijske gozbe.

Ti, koji si svakodnevno primao Svetu pričest s velikom ljubavlju na svetoj misi, udijeli mi nešto od svoje gorljivosti. Slobodan od smrtnog grijeha, priskrbi mi iskrenu čežnju da što bolje iskoristim ovu svetu pričest.

Sveti Župniče arški, uzdajem se u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice osobito za … (tiho spomeni svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

 2. KOLOVOZA: RASTJERIVANJE  ĐAVLA

(7. dan)

O Sveti Župniče Arški, ozloglašeni napadi đavla koje si morao trpjeti i kušnje koje su te obeshrabrivale i umarale nisu te uspjele skršiti i nisi odustao od uzvišene zadaće obraćanja duša. Đavao ti je godinama dolazio i narušavao tvoj kratki predah, ali si ga pobjeđivao svojim mrtvenjem i molitvama.

Moćni zaštitniče, poznaješ želju iskušavatelja da naškodi mojoj krštenoj i vjerničkoj duši. On bi najradije da sagriješim, da odbacim svete sakramenate i kreposni život. Međutim, dobri svetac Arški rastjerava od mene svaki napad ovog neprijatelja.

Sveti Župniče Arški, uzdajem se u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice osobito za … (tiho spomeni svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

 3. KOLOVOZA: IZUZETNA ČISTOĆA

(8. dan)

O Sveti Župniče Arški, svjedok tvog života predivno te nahvalio: ‘Smatrali smo ga anđelom u tijelu smrtnika’.

Toliko si izgrađivao druge: tvoje je tijelo zračilo skromnošću i izuzetnom čistoćom. S takvom si ljupkošću i oduševljenjem propovijedao drugima o tim prekrasnim krepostima; govorio si da su poput mirisa vinograda u cvatu.

Usrdno te molim, pridruži se molbenicama Bezgrešne Marije i sv. Filomene da uzmognem uvijek očuvati, kako to Bog od mene traži, čistoću svoga srca. Ti koji si usmjerio tolike duše prema visinama kreposti, obrani me od iskušenja i priskrbi mi snagu da ih nadvladam.

Sveti Župniče Arški, uzdajem se u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice osobito za … (tiho spomeni svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

 4. KOLOVOZA: ČEŽNJA ZA NEBOM

(9. dan)

O Sveti Župniče Arški, tvoji predragocjeni ostaci nalaze se u veličanstvenom relikvijaru, daru francuskih svećenika. Međutim, ova zemaljska slava tek je blijeda slika neizrecive slave koju uživaš s Bogom. Dok si bio ovdje na zemlji, običavao si ponavljati u svojim časovima snuždenosti, ‘odmarati ćemo se u drugom životu’. Gotovo je, ti počivaš u vječnom miru i vječnoj sreći.

Želim te jednoga dana slijediti. Dotada, čujem kako mi govoriš: ‘Trebaš raditi i boriti se sve dok si ovdje na zemlji.’

Stoga me nauči raditi na spasenje svoje duše, širiti radosnu vijest i dobar primjer te činiti dobro svima oko sebe, da uzmognem primiti sreću Odabranih, zajedno s tobom.

Sveti Župniče Arški, uzdajem se u tvoj zagovor. Moli za mene tijekom ove devetnice osobito za … (tiho spomeni svoje posebne nakane).

1 Očenaš, 1 Zdravomariju i 1 Slava Ocu.

Litanije sv. Ivanu Vianney-u, župniku arškom

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Oče nebeski, Bože,                                         smiluj nam se.

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,ž
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice,                        moli za nas.

Sv. Ivane Vianneyu, obdaren milošću od svog djetinjstva,
Sv. Ivane Vianneyu, uzore sinovske pobožnosti,
Sv. Ivane Vianneyu, odani slugo Bezgrešna Srca Marijina,
Sv. Ivane Vianneyu, prečisti ljiljane bez mrlje,
Sv. Ivane Vianneyu, vjerni nasljedovatelju Kristovih patnji,
Sv. Ivane Vianneyu, bezdane poniznosti,
Sv. Ivane Vianneyu, serafu molitve,
Sv. Ivane Vianneyu, vjerni klanjatelju Presvetom Oltarskom Sakramentu,
Sv. Ivane Vianneyu, gorljivi ljubitelju svete siromaštine,
Sv. Ivane Vianneyu, istinski sine sv. Franje Asiškog,
Sv. Ivane Vianneyu, uzore franjevačkog trećeg reda,
Sv. Ivane Vianneyu, blagi prijatelju siromaha,
Sv. Ivane Vianneyu, prožet strahom od Božjeg suda,
Sv. Ivane Vianneyu, ojačan božanskim viđenjima,
Sv. Ivane Vianneyu, uznemiravan zlim duhom,
Sv. Ivane Vianneyu, savršeni uzore svećeničke kreposti,
Sv. Ivane Vianneyu, čvrsti i razboriti župniče,
Sv. Ivane Vianneyu, raspaljen revnošću,
Sv. Ivane Vianneyu, vjerni pomoćniče bolesnih,
Sv. Ivane Vianneyu, neumorni kateheto,
Sv. Ivane Vianneyu, vatreni propovijedniče,
Sv. Ivane Vianneyu, mudri usmjeravatelju duša,
Sv. Ivane Vianneyu, osobito nadareni savjetniče,
Sv. Ivane Vianneyu, prosvijetljen nebeskim svjetlom,
Sv. Ivane Vianneyu, strašitelju đavla,
Sv. Ivane Vianneyu, suosjećatelju sa svakom bijedom,
Sv. Ivane Vianneyu, proviđenje siročadi,
Sv. Ivane Vianneyu, obdaren darom čudotvornosti,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si tolike grješnike izmirio s Bogom,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si tolike pravednike učvrstio u kreposti,
Sv. Ivane Vianneyu, koji si kušao slatkoću smrti,
Sv. Ivane Vianneyu, koji se sada raduješ rajskom slavom ovjenčan,
Sv. Ivane Vianneyu, koji razveseljavaš sve koji se zazivaju,
Sv. Ivane Vianneyu, rajski zaštitniče župnih svećenika,
Sv. Ivane Vianneyu, uzore i zaštitniče duhovnika za spas duša,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

R. Moli za nas, sveti Ivane.
O. Da budemo dostojni obećanja Kristovih.

Pomolimo se.
Svemogući i milosrdni Bože,koji si svetoga Ivana pastirskom gorljivošću i neprekidnim žarom molitve i pokore učinio velikim, daj da po njegovu primjeru i njegovim zagovorom uzmognemo duše naše braće pridobijati za Krista
i s njime postići vječnu slavu, po istom Kristu Gospodinu našem, Sinu Tvome, koji živi i kraljuje s Tobom i s Duhom Svetim, jednim Bogom, u sve vijeke vijekova.
O. Amen.

© Župa sv. Vida i sv. Jurja Mađarevo | Dizajn: NiV